กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(THE NPRU ALUMNI ASSOCIATION)
...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565

25660904
ทางสมาคมจะดำเนินการมอบทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่ง ตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษา
...

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

25660316
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญู ทำงานหารายได้ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้อุปการะ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

25650730
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2565 วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ด้วยท่านนายกฯ ดำริให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏ นฐ.
...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2564

25650730
ทางสมาคมจะดำเนินการมอบทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึ่ง ตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษา
...

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

25641221
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญู ทำงานหารายได้ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้อุปการะ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2564.

01/03/2564
ด้วยท่านนายกฯ ดำริให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏ นฐ. ***โดยมีวาระการประชุมฯ ขณะนี้ มีดังนี้ 1)การกู้ยืมเงินเพื่อทุนการศึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 2)การพิจารณาบุคคลเพื่อรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบในวันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 3)กิจกรรมการหารายได้เข้าสมาคมฯ 4) เรื่องอื่นๆ.

ซึ่งมีผู้ที่สามารถเจ้าร่วมประชุมได้ดังนี้
1. นายกสมาคมฯ คุณเศวก
2 .ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช
3. นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
4. พี่วาสนา นควรณ์ น
5. พี่พรนันท์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
6.​ นายเกษม​ เขมวราภรณ์
7.​ นายภคภณ​ ธนกุลโชติการ
8.​ นายปริยทรรศิกา​ ประทุมวัน
9.​ นายทวีชัย​ เติมคุณานนท์
10.​ นายบดินทร์ชัย​ เกรียงไกรชาญ
11.​ นางอนงค์​ จุลนิพิฐวงศ์
12.​ นายยุทธพงษ์​ นวมอารีย์
13.​ นายจำรัส​ สนประเสริฐ
14. นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ
...

พิธีมอบทุน "ยอดกตัญญู" ประจำปี 2563.

03/12/2563
จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท.
...

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน "ยอดกตัญญู" ประจำปี 2563.

25/11/2563
จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท.
...

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี ม.ราชภัฏนครปฐม ประชุมร่วมกับ เศวก ธรรมศิริพงษ์ นายาสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครปฐม และคณะกรรมการฯ.

18/06/2563
เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการว่างงานของศิษย์เก่า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19.
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563.

15/06/2563
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15/06/2563.
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563.

21/03/2563
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563.
...

สมาคมศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานี.

24/12/2562
(หลวงพ่อชุณห์ กิตฺติวณฺโณ ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะกู อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ อายุ ๙๔ พรรษา ๗๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (คืนที่ ๑๙) ณ ศาลาการเปรียญวัดวังตะกู (ชั้น ๒) ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๙.๐๐ น.
...

โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา”.

24/12/2562
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562.

14/12/2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 1 / 2562
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต "จากชีวิต สู่ชีวิต...มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย"

11/07/2562
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ตางโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาค ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโดยสมาคมศิาย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกองพัฒนานักศึกษา
...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมใหญ่สามัญสำหรับศิษย์เก่า ครั้งที่2.

23/04/2562
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญสำหรับศิษย์เก่า และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “เฟื่องฟ้าก้องหล้าคืนสู่เหย้า ๘๓ ปี ชาวชมพู – แดง” ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ห้อง ๓/๒ และชั้น ๓ ห้อง ๓/๑(ห้องจัดเลี้ยง) อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

สมาคมศิษย์เก่า พิธีการรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562.

10/04/2562
พิธีการรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓. คุณจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ผู้ว่าการสโมสรโรตารีสากล ภาค 3330 ปีบริหาร ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๔. คุณพิชิต พาวิทยลาภ ประธานบริษัทเบนซ์เพชรรัตน์ จำกัด
๕. คุณเกษม เขมวราภรณ์ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม ปีบริหาร 2536-2537 ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม ปีบริหาร 2544-2545
ประธานบริษัท เควีพีเซ็นเตอร์ 1988 จำกัด บริษัท เคพี ฮอนด้า จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิกรมธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมใหญ่สามัญสำหรับศิษย์เก่า ครั้งที่1.

08/04/2562
ท่านนายกฯ มีภารกิจพบบัณฑิต วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 8.15 น.
ท่านนายกฯ มีภารกิจพบบัณฑิต วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 8.30 น.
...

สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบไฟไหม้บ้าน.

29/03/2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลา 09.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดตั้งโครงการ"พี่ช่วยน้อง" เพื่อมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบไฟไหม้บ้าน นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ข้อ 5.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
...

กิจกรรมมอบทุนยอดกตัญญู ปีการศึกษา 2561.

06/03/2562
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกิจกรรมมอบทุนยอดกตัญญู ปีการศึกษา 2561 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามสัดส่วนนักศึกษาแต่ละคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาการกองกิจการนักศึกษา
...

NPRU RUNNING CHARITY#1 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

09/09/2561
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมโครงการ NPRU RUNNING CHARITY#1 ในโอกาสมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามอาคาร “สิริวรปัญญา” ซึ่ง หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันยอดเยี่ยมและเป็นมงคล และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม” และ “ราชภัฏ ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 18 กันยายน 2561 นั้น จึงกำหนดจัดโครงการ “NPRU – RUNNING CHARITY 2018#1 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย.

16/08/2561-17/08/2561
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 วันพุธที่ 10 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 และช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วงที่ 2 สรุปมีผู้บริจาคโลหิตสรุปดังนี้ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 120 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 48,000 ซีซี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 151 คน คิด เป็นโลหิต จำนวน 60,400 ซีซี และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 152 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 60,800 ซีซี รวมผู้บริจาคโลหิต จำนวน 423 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 169,200 ซีซี ในการนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา ยื่นแบบบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ จำนวน 3 ราย ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณในกุศลจิตของผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561.

31/07/2561
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 3 / 2561
วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

โครงการ การณรงค์กล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษาและปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครปฐม รอง ผวจ.นำปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษา โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะวิทยาการจัดการ มรน.

26/07/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานพิธีเปิดโครงการ การณรงค์กล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษาและปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครปฐม และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษา ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดนครปฐม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ กิจกรรม
...

ประชุมโครงการเดิน - วิ่ง NPRU RUNNING CHARITY 2018 #1.

31/07/2561
โครงการเดิน - วิ่ง NPRU RUNNING CHARITY 2018 #1.
...

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ท่านอธิการบดีคนใหม่.

26/03/2561
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าพบกับท่านอธิการบดีคนใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ท่านอธิการบดีคนใหม่ เเล้วมอบกระเช้ากล้วยไม้ให้กับท่าน ณ ห้องรับรองพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
...

กิจกรรมมอบทุนยอดกตัญญู ปีการศึกษา 2560.

13/03/2561
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกิจกรรมมอบทุนยอดกตัญญู ปีการศึกษา 2560 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาการกองกิจการนักศึกษา
...

จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พร้อมทั้งไอศกรีม ไว้บริการประจำทุกปี

10/03/2561
จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พร้อมทั้งไอศกรีม ไว้บริการประจำทุกปี
...

จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต

08/03/2561
จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต
...

โครงการ พัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การทำตลาดออนไลน์”

10/02/2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคุณณัฐณัย นิลเอก ทายาททรอปิคานา ออยล์ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์” ณ คณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้ด้านการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อการสร้างรายได้นอกเวลาทำงาน 2) การพัฒนาความรู้ด้านการทำตลาดในระบบออนไลน์ เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 3) การพัฒนาความรู้มุ่งสู่วัยทำงาน 4) การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย 12 มกราคม 2561.

12/01/2561
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 วันพุธที่ 10 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 และช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วงที่ 2 สรุปมีผู้บริจาคโลหิตสรุปดังนี้ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 120 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 48,000 ซีซี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 151 คน คิด เป็นโลหิต จำนวน 60,400 ซีซี และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 152 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 60,800 ซีซี รวมผู้บริจาคโลหิต จำนวน 423 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 169,200 ซีซี ในการนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา ยื่นแบบบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ จำนวน 3 ราย ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณในกุศลจิตของผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย 10 มกราคม 2561.

10/01/2561
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 วันพุธที่ 10 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 และช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วงที่ 2 สรุปมีผู้บริจาคโลหิตสรุปดังนี้ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 120 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 48,000 ซีซี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 151 คน คิด เป็นโลหิต จำนวน 60,400 ซีซี และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 152 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 60,800 ซีซี รวมผู้บริจาคโลหิต จำนวน 423 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 169,200 ซีซี ในการนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา ยื่นแบบบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ จำนวน 3 ราย ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณในกุศลจิตของผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย 8 มกราคม 2561.

08/01/2561
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 วันพุธที่ 10 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 และช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วงที่ 2 สรุปมีผู้บริจาคโลหิตสรุปดังนี้ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 120 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 48,000 ซีซี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 151 คน คิด เป็นโลหิต จำนวน 60,400 ซีซี และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 152 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 60,800 ซีซี รวมผู้บริจาคโลหิต จำนวน 423 คน คิดเป็นโลหิต จำนวน 169,200 ซีซี ในการนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา ยื่นแบบบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ จำนวน 3 ราย ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณในกุศลจิตของผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561.

05/01/2561
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561
...

โครงการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ.

02/11/2560
และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับจำนวนโลหิต 139 ถุง คิดเป็น 55,600 ซีซี
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560.

19/10/2560
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560.
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560.

25/05/2560
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560.
...

สมาคมฯสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่.

13/02/2560
สมาคมฯสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สมัครใจเข้าร่วมสร้างบุญอุปสมบท จานวน 32 ราย
...

พิธีมอบทุนการศึกษายอดกตัญญู ประจำปี 2559.

09/12/2559
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการบริหารเงินและการออมสาหรับผู้กู้ กยศ./ กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษายอดกตัญญู โดยได้รับเกียรติจาก นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับได้มอบทุนการศึกษายอดกตัญญู ประจำปี 2559 ให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ จานวน 21 ทุน ๆ 5,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานครบ 124 ปี.

29/09/2559
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้านวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในวงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากขึ้นและถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ และนายกสมาคมศิษย์เก่า
...

โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์.

02/09/2559 และ 09/09/2559
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครองราชย์ 70 ปี จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ฯ ว่าเป็นการจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในโอกาสมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครองราชย์ 70 ปี และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตเพื่อน มนุษย์ มีความเสียสละ รู้จักการให้ การมีจิตอาสา ด้วยการเป็น “ผู้บริจาคโลหิต” สร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กาชาดจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม
...

โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน ศปทส.ตร.”.

10/08/2559
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) จัดโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
...

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยทำงาน.

30/07/2559
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกของบุคคล รวมทั้งพัฒนากิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเมื่ออยู่ร่วมกันภายในองค์การอีกด้วย
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1-3 ประจำปี 2559.

2559
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1-3 ประจำปี 2559.
...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2558.

2558
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2558.